top of page

Werkwijze Fros Oce 

Detecteren:

D.m.v. hoogstaande apparatuur. Het detecteren is het vastleggen van ondergrondse in een data logger. Deze slaat de informatie op zodat deze op een later tijdstip kan worden uitgelezen. Daarnaast is het ook mogelijke om real-time aan de slag te gaan en gelijk te reageren wanneer het systeem iets heeft gedetecteerd.

 

Interpreteren meetdata:

D.m.v. verschillende evaluatieprogramma’s wordt er vanuit de meetdata een analyse opgesteld. Aan de hand van de door het programma gemaakte analyse weet FROS OCE waar het explosief zich mogelijk bevind.

 

Benaderen:

Afhankelijk van de diepte of de locatie wordt er met de hand of een machine gegraven tot het mogelijk explosief blootligt. Nu gaat de expert van FROS vaststellen of het daadwerkelijk om een explosief gaat. Aansluitend op de bevestiging wordt de EODD ingeschakeld om het explosief op te ruimen.

Onderstaand vind u een aantal explosieven die door FROS-OCE zijn gedetecteerd en veilig zijn gesteld.

bottom of page